Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija kvar

Što je pogreška:

Šteta je oštećenje, oštećenje ili gubitak nastao na opremi, strojevima, automobilu i sl.

Greška je imenica koja označava oštećenje koje je pretrpjelo neko materijalno dobro.

Primjer neuspjeha je oštećenje broda ili dobra, između izlaza iz luke i dolaska na odredište.

U pomorskom pravu šteta je svaki nepredviđeni izdatak napravljen na temelju palube koja je pretrpjela na brodu ili njezinom teretu, od trenutka odlaska do luke u kojoj je namijenjena, a može biti i šteta koja se donosi na brod ili teret. To je izraz koji se često koristi u mornarici.

Etimološki, pojam "kvar" potječe od arapskog hawariya, što znači "šteta", "ozljeda" ili "oštećena".

Klauzula o kvaru

To je klauzula koja se pojavljuje u osiguranju vozila, gdje se sve greške u vozilu bilježe kada je ugovoreno ili obnovljeno osiguranje.

Oni su kvalificirani u istraživanju i isključeni iz osiguranja u slučaju gubitka ili djelomičnog gubitka.

Saznajte više o značenju zlokobnog.

Ako se šteta popravi tijekom trajanja osiguranja, vozilo se mora ponovno ispitati radi isključenja klauzule o kvaru.

Sinonimi avarija

  • šteta
  • rastrojstvo
  • šteta
  • neuspjeh
  • rana
  • ozljeda
  • nesavršenost
  • lezija
  • pogoršanje

Popularne Kategorije

Top