Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija BDI

Što je BDI:

BDI je kratica za dohodak iz razlike u proračunu koji označava neizravne koristi i troškove (koji se nazivaju i bonus). Sastoji se od elementa koji čini proračun, koji se obično postiže putem stopa koje utječu na trošak poduzeća definiranjem ukupnog troška.

BDI mora pokriti sve troškove projekta, uključujući namjeravanu dobit. U proračunu je konačna cijena poduzeća određena izravnim troškovima i neizravnim troškovima (BDI). Izravni troškovi uključeni su u proračun i inherentni su za izvršenje projekta; Neizravni troškovi nisu uključeni u konačni proizvod, ali su dio ukupnih troškova, npr. Porezi, kamate, profiti itd.

U BDI, pogodnosti odgovaraju konačnoj vrijednosti koju je procijenilo poduzeće i indirektni troškovi su svi troškovi klasificirani kao takvi u obračunskoj godini.

Popularne Kategorije

Top