Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija Demokratska država prava

Kakva je demokratska vladavina prava:

Demokratska vladavina prava je koncept koji se odnosi na državu u kojoj se poštuju ljudska prava i temeljna jamstva. Mora postojati jamstvo individualnih i kolektivnih prava, socijalnih prava i političkih prava.

To znači da kako bi država postigla cilj da bude smatrana demokratskom državom u pravu, sva prava građana moraju imati pravnu zaštitu i jamčiti ih država putem svojih vlada.

U demokratskoj državi, vladari moraju poštivati ​​ono što je propisano zakonima, odnosno mora se poštivati ​​i ispunjavati ono što je zakonom određeno. To znači da odluke ne mogu biti suprotne onome što zakon kaže, i na taj način se štite temeljna prava građana.

Obilježja demokratske države prava

Ovo su neka obilježja demokratske vladavine prava:

  • narodni suverenitet: kontrolu nad političkom moći vrše ljudi koji biraju vladare koji će ih zastupati: ljudi su također primatelji prava,
  • Značaj Saveznog ustava: Ustav se naziva "veliki zakon", jer je zakon koji postavlja temeljna načela koja bi trebala voditi odluke u zemlji,
  • djelovanje i odluke vladara moraju uvijek uzeti u obzir ono što zakon uspostavlja, zakon ograničava moć odlučivanja vladara,
  • djelovanje vlada trebalo bi usmjeriti prema poštivanju i zadovoljavanju prava građana, odnosno, dio je funkcija države da radi na tome da osigura socijalnu pravdu u zemlji,
  • podjela na tri sile koje su dio države: zakonodavstvo, izvršna vlast i sudstvo su neovisne ovlasti i svaka ima svoju funkciju. Zakonodavstvo je odgovorno za donošenje zakona koji omogućuju izvršnoj vlasti donošenje odluka. Pravosuđe je neovisno suditi i mora biti nepristrano u svojim odlukama.

Više o zakonodavnom ogranku, izvršnoj grani i pravosuđu.

Demokratska država prava u saveznom ustavu iz 1988

Brazil je demokratska država pravde, prema onome što je izraženo u prvom članku Saveznog ustava iz 1988:

Članak 1. Federativna Republika Brazil, koju je formirala neraskidiva zajednica država i općina i Savezni okrug, predstavlja demokratsku državu prava (...).

Razlika između demokratske vladavine prava i vladavine prava

Iako postoje sličnosti između dviju definicija, važno je znati da demokratska država prava i vladavina prava nisu posve isti pojam.

Na pojednostavljeni način, ideja vladavine prava povezana je s činjenicom da se funkcioniranje države mora temeljiti na onome što je određeno zakonom, odnosno, moć odlučivanja države ograničena je onim što zakon dopušta. Ta je ideja prisutna iu demokratskoj vladavini prava.

Vladavina prava nastala je nakon apsolutističkog razdoblja u kojem su vladari imali neograničenu moć odlučivanja i ne bi se trebali pridržavati zakona. Nakon pojave vladavine prava vladar je i dalje imao moć odlučivanja, ali je bio ograničen na ono što je zakon dopuštao.

Glavna razlika između tih koncepata je u tome što u vladavini prava ne postoji zabrinutost za jamstvo temeljnih prava i socijalnih prava građana od strane države.

U demokratskoj vladavini prava, osim ovlasti odluke da se i dalje ograničava zakonom, ona također mora uzeti u obzir društvene vrijednosti i temeljna načela Ustava.

Vidi također značenje vladavine prava.

Popularne Kategorije

Top