Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija CIF

Što je CIF:

CIF znači " Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, invalidnosti i zdravlja ", a trenutni je model koji koristi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) za zdravlje i invaliditet. To je konceptualna osnova za definiranje, mjerenje i razvoj politika u ovom području.

CIF se bavi funkcionalnošću i invaliditetom u skladu sa zdravstvenim uvjetima, ukazujući na to što pojedinac može ili ne može raditi u svakodnevnom životu, u skladu s funkcijama organa ili sustava i struktura tijela.

Ovaj model ima velike prednosti kada se implementira i može biti vrlo važan kada se koristi u kliničkoj praksi, nastavi i istraživanju.

Budući da predstavlja biopsihosocijalni model, ICF predstavlja koherentan pogled na različite perspektive zdravlja: biološke, individualne i društvene.

Ovaj model također ima za cilj olakšati širenje informacija u području osobne zdravstvene zaštite, prevencije, promicanja zdravlja i povećanog sudjelovanja, uništavanja socijalnih prepreka i poticanja socijalne podrške i facilitatora.

CIF teret

CIF se također može odnositi na akronim određen Incoterms, što znači trošak, osiguranje i teret ili na portugalskom "trošak, osiguranje i teret".

U tom slučaju, CIF standard određuje da je dobavljač odgovoran za sve aspekte isporuke, kao što je osiguranje tereta i pomorstvo. Dobavljač je odgovoran dok roba ne stigne na svoje odredište.

Pogledajte i:

  • FOB i CIF
  • Incoterms

Popularne Kategorije

Top