Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija Značenje potencijalne energije

Što je potencijalna energija:

Potencijalna energija je energija koja se "pohranjuje" u danom tijelu i koja mu može dati sposobnost da obavlja posao, tj. Da se pretvori u kinetičku energiju.

U formuli potencijalne energije, ovo je predstavljeno U ili Ep, a njegova jedinica, prema Međunarodnom sustavu jedinica, mora biti džul (J).

Potencijalna energija može se manifestirati u svakom trenutku u obliku kretanja. No, da bi se pohranila energija, tijelo mora biti povezano s fizičkim sustavom, kao što je na primjer težina ili elastična sila .

Saznajte više o značenju kinetičke energije.

Gravitacijska potencijalna energija

Sastoji se od energije objekta koji je pod utjecajem gravitacijskog polja . Ova vrsta potencijalne energije mjeri se radom tjelesne težine kada se krene od početnog položaja do konačnog.

Primjerice, kada podignete loptu i podignete je do određene visine od tla, u tom trenutku objekt doseže vrhunac svoje potencijalne energije (energiju koja se pohranjuje). Kada se loptica oslobodi i počne padati (privučena silom gravitacije), potencijalna energija jednom pohranjena pretvara se u kinetičku energiju kako sfera dobiva zamah.

Formula gravitacijske potencijalne energije je: EPg = mgh.

m = težina

g = sila gravitacije

h = visina

Potencijalna elastična energija

Na temelju mehaničke sile, elastična potencijalna energija je ona koja se pohranjuje od deformacije opruge ili elastične, na primjer.

Ova deformacija, kada se oslobodi, može generirati pokret koji će pokrenuti određeno tijelo.

Na primjer, strelica kada se nalazi u luku. Kada se linija koja podupire projektil povuče natrag, ona se napuni elastičnom potencijalnom energijom, od trenutka kada se linija oslobodi, energija se prenosi na strelicu koja se kreće.

Formula elastične potencijalne energije je: EPe = kx2 / 2.

k = konstanta elastične sile

x = duljina elastične sile (mjera deformacije)

Popularne Kategorije

Top