Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija Mehanička energija

Što je mehanička energija:

Mehanička energija je ona koja se proizvodi od rada jednog tijela koje se može prenijeti na drugo.

Mehanička energija je rezultat zbroja energije proizvedene pokretima tijela (kinetička energija) s energijom proizvedenom kroz interakciju tijela koja se odnose na njihov položaj (gravitacijska energija ili elastična potencijalna energija).

Ovaj iznos može biti predstavljen sljedećom formulom:

Prema Međunarodnom sustavu (SI), mjerna jedinica koja proizlazi iz formule mehaničke energije je Joule, predstavljen slovom J.

U jasnijem primjeru, zamislimo da jabuka pada s drveta. U tom pokretu ima kinetičku energiju, budući da je u pokretu i dobiva brzinu; i također ima gravitacijsku potencijalnu energiju, jer ima silu gravitacije koja djeluje na jabuku, uzrokujući da padne na tlo.

Načelo očuvanja mehaničke energije

Kada mehanička energija potječe iz sustava u kojem nema trenja, zasnovanog na konzervativnim silama, rezultirajuća energija će ostati konstantna, tj. Energija tijela bit će konstantna kada se promjena dogodi samo u modalitetima energije (kinetički, potencijal).

Kinetička energija

Jedan od dijelova koji se koristi u zbroju mehaničke energije, kinetička energija je energija koja proizlazi iz prijenosa energije sustava koji stavlja tijelo u pokret.

Pogledajte više o značenju kinetičke energije.

Potencijalna energija

Druga energija dolazi iz zbroja mehaničke energije, potencijalna energija je ona koja je prisutna u tijelima, dajući im sposobnost obavljanja posla.

Kada je energija povezana s jačinom težine, energija se zove gravitacijska potencijalna energija . Već kada je povezana s elastičnom silom naziva se elastična potencijalna energija .

Vidi također značenje potencijalne energije.

Popularni Postovi, 2020

X9

Popularne Kategorije

Top