Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

BTU

Definicija kamen temeljac

Što je kamen temeljac:

Kamen temeljac bio je kamen temeljac koji se koristio u starim zgradama, a prvi je bio smješten na uglu zgrade, tvoreći pravi kut između dva zida.

Od kamena temeljca postavili su ostala kamenja, usklađujući cijelu konstrukciju.

Kamen temeljac je bitan element koji daje postojanje onome što se naziva temelj izgradnje . Danas je kamen temeljac sličan temeljima suvremenih zgrada.

Vidi također značenje kamena filozofa.

Kutni kamen u Bibliji

U kršćanstvu je Kamen temeljac simbolički predstavljen od Isusa Krista, sina Božjeg. U nekoliko odlomaka Svetog pisma spominju se temeljni kamen.

U Knjizi psalama, poglavlje 118, stih 22, postoji metafora da graditelji (židovski narod) odbace najvažniji element u izgradnji duhovnog hrama: Isusa Krista Mesiju.

" Kamen koji odbaciše graditelji postavi se kao kamen temeljac " (Ps 118, 22).

Kamen temeljac koji je Bog odabrao za izgradnju Crkve, prema božanskom planu, bio bi Isus Krist.

Stoga je kamen temeljac u izgradnji zgrade čvrsti temelj koji treba stići do predviđenog vremena, bez pada. Za kršćanina Isus Krist je temelj na kojem se temelji cjelokupna konstrukcija Crkve, koju čine svi oni koji vjeruju u Riječ Božju.

Popularni Postovi, 2020

Popularne Kategorije

Top