Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija visina

Što je visina:

Visina je vertikalna udaljenost izmjerena između zadane točke i srednje razine mora . Nadmorska visina i temperatura mjesta na kojem se mjeri je obrnuto proporcionalna količina, jer kada se visina poveća, temperatura okoline se smanjuje za otprilike 1 stupanj Celzija.

Vertikalna udaljenost između točke na zemljinoj površini (npr. Vrh planine) i razine mora (morska površina) poznata je kao apsolutna visina. Relativna visina je visina planine u odnosu na dno doline ili razlika visina između dviju planina.

Zemlja je približno sferna, s blagim poravnanjem na polovima, a za određivanje nadmorske visine točke na Zemlji definirana je kugla s radijusom 6378 km.

Visina se može podijeliti na ortometrijske i elipsoidne. Ortopedska visina je vertikalna udaljenost točke, koja se nalazi na zemljinoj površini, u odnosu na referentni geoid, a elipsoidna visina je vertikalna udaljenost od točke do referentnog elipsoida. Visine označene GPS prijemnicima, primjerice, su elipsoidnog tipa.

Glavne fizičke bolesti koje velike visine mogu uzrokovati ljudima su povezane s hladnoćom, oksigenacijom i razlikama u pritisku između tijela i okolnog zraka. Velika nadmorska visina je štetan faktor za sportaše poput nogometa i penjanja, jer što je visina veća, to je manja količina kisika, što narušava disanje i performanse sportaša.

Popularne Kategorije

Top