Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

TCC

Definicija Interes od Mora

Što je Mora Interes:

Kamata za zakašnjelo plaćanje je postotak na zakašnjelo plaćanje kreditnog osiguranja u određenom vremenskom razdoblju .

Zatezna kamata je kazna izrečena dužniku zbog kašnjenja u ispunjavanju svoje obveze.

Kamate na zaostale obveze djeluju kao neka vrsta nadoknade za kašnjenje u izvršenju duga, između stranaka se može dogovoriti kamata ili, u nedostatku konvencije, kamate utvrđene zakonom.

To su zakonski dopušteni krediti povjeriocu duga, koji se karakterizira kao pravni mehanizam kako bi se izbjegao propust onih koji su dužni.

Da biste izračunali iznos zatezne kamate, možete dodati Selic tečaj od mjeseca koji slijedi nakon mjeseca poreza do mjeseca prije uplate, a ovoj svoti dodati 1% koji se odnosi na mjesec plaćanja.

Kamata na zateznu kamatu može se primijeniti i na iznos dospjelog poreza ili doprinosa, a zakonom je dopušteno najviše 2% iznosa dospjelih neplaćenih obveza.

Neplaćanje bilo koje vrste računa na datum dospijeća obavezno rezultira naplatom novčane kazne ili kamate za zakašnjelo plaćanje.

Saznajte više o značenju interesa.

Popularni Postovi, 2020

Popularne Kategorije

Top