Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija inherentan

Što je Inherentno:

Inherentno znači ono što je nerazdvojno povezano sa bićem . To je ono što je intimno povezano i koje se tiče sebe.

Inherentno je ono što je dio osobe ili stvari i neodvojivo po prirodi. To je ono što je intrinzično, neobično, specifično i može poslužiti za karakterizaciju nečega ili nekoga.

Pojam se također odnosi na odgovornosti ili obveze specifične za određenu aktivnost ili funkciju.

Inherentni rizik je početna hipoteza pojave nepravilnosti, anomalija, pogrešnih shvaćanja ili čak velikih pogrešaka koje mogu ugroziti aktivnost. Rizik može biti vrlo ili vrlo beznačajan, ovisno o složenosti i detaljnosti zadataka i operacija, administrativnoj nadležnosti i organizaciji unutarnjih kontrola.

U reviziji poduzeća, inherentni rizik je velik u izvođenju jednostavnih zadataka kao što je brojanje inventara.

U engleskom jeziku, inherentna se prevodi kao inherentna . Ex: Svako ljudsko biće se rađa s inherentnim strahom od smrti. Svako ljudsko biće se rađa s inherentnim strahom od smrti.

Primjer rečenice

Osjećaj prehlade, gladi i žeđi je prirodni osjećaj, inherentan ljudima.

U pedagogiji postoje mnoge metode koje su svojstvene vlastitom učenju.

Masovna komunikacija inherentna je društvu znanja i stalno se mijenja.

Ljubomora je jedan od najokrutnijih osjećaja urođenih u ljudsko biće. Prekomjerno je sposoban uništiti živote i izazvati najveće patnje.

Popularne Kategorije

Top