Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija faktoring

Što je faktoring:

Faktoring znači komercijalni razvoj ili komercijalni razvoj, na portugalskom. Faktoring je riječ koja je poznata u svijetu od sedamnaestog stoljeća, ali nema jasniji i točniji prijevod na portugalski. To je definicija koja je odobrena na Diplomatskoj konvenciji u Ottawi u svibnju 1988. godine, gdje je Brazil bio jedna od zemalja potpisnica i to je ratificiralo Nacionalno monetarno vijeće.

Faktoring je dio trgovačkog prava i ima za cilj pružanje usluga, osiguravanje resursa za srednje i male tvrtke, kroz ugovore između oba, gdje se pojavljuje kao Poduzeće inicijator koji posuđuje, i kao Društvo ovlaštenika koje traži sredstva.

Faktoring kupuje vrijednosne papire, stječe imovinu, kao što su duplikati, čekovi, koji proizlaze iz prodaje ili pružanja usluga, te naplaćuju dospjelu kamatu i uplaćuju gotovinu Ugovorniku rezultat transakcije. Prodaja vrijednosnih papira koji su poduprli transakciju je neopoziva i nepovratna, tj. Bez prava na povrat, s obzirom na rizik pri kupnji vrijednosnog papira.

Faktoring odgovara na zahtjeve tvrtki koje ih koriste iz više razloga, uglavnom zbog brzine operacije, smanjenja kreditnog rizika, fokusiranja prodajnog tima na obavljanje posla, bez brige o prikupljanju, povećati svoju financijsku sposobnost i preoblikovati administrativne troškove koji su bili fiksni uz varijabilne troškove.

Popularne Kategorije

Top