Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija quechua

Što je Quechua:

Quechua, također poznata kao Quechua ili Quechua, je autohtoni jezik kojim govore neki narodi Južne Amerike, a jezik govore milijuni ljudi u grupama zemalja kao što su Argentina, Peru, Bolivija, Kolumbija, Čile, Ekvador i drugi.

Quechua ima nekoliko dijalekata i jedan je od službenih jezika zemalja kao što su Bolivija, Peru i Ekvador. Quechua se govori u Andama čak i prije Carstva Inka, a danas se govori kao dijalekt, i najrašireniji je maternji jezik u Južnoj Americi.

Quechua je također rodom iz Anda, nazvan Quechua ili Quechua. Neki primjeri Quechua naroda su Inke, Chancas, Huancas i Cañaris.

Ovi jezici nikada nisu bili pisani na odgovarajući način, sve do uvođenja abecede od strane Španjolaca, koji su koristili Quechua za religijsko propovijedanje i obraćenje Indijanaca. Postojali su samo zapisi napravljeni kroz konce čvorova u vunenoj pređi. Nekoliko izvornih izraza na kečua jeziku ušlo je moderne jezike preko španjolskog, kao što su koka, kondor, gaučo, inka, lama, pampa, krumpir, puma i drugi.

Popularne Kategorije

Top