Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija SAD

Što je SAD:

EEUU (ili EE.UU.) je kratica koja znači Sjedinjene Države . Upotrebljava se u španjolskom jeziku za označavanje zemlje čije je službeno ime Sjedinjene Američke Države (SAD). Također se rjeđe koriste SAD ili izvorna skraćenica SAD ( Sjedinjene Američke Države ).

Prema gramatičkim pravilima španjolskog jezika, kada je skraćena riječ u obliku akronima u množini, prvo slovo te riječi mora biti umnoženo. Jedna od iznimaka od ovog pravila je riječ UN ( United Nations ).

Drugi primjeri kratica za španjolske pojmove u množini su:

AA.EE. "Vanjski poslovi" (vanjske poslove)

FF.AA. "Oružane snage" (Oružane snage)

RR.HH. Ljudski resursi (ljudski resursi)

RR.PP. " Odnosi s javnošću " (odnosi s javnošću)

U drugim jezicima takva se situacija također može dogoditi. U engleskom jeziku, skraćenica autora je A. dok se za množinu riječ "Autori" mijenja u AA. U riječi "stranice" kratica u množini također se može duplicirati "pp." (ili stranica). U engleskom jeziku, skraćenica za " pages " je "pp.", Jednina u oba jezika (stranica ili stranica ) je "p.".

Popularne Kategorije

Top