Preporučeno, 2019

Izbor Urednika

Definicija BTU

Što je BTU:

BTU je kratica za British Thermal Unit . BTU je jedinica energije koja mjeri količinu energije potrebne za podizanje temperature.

BTU je jedinica koja se koristi u Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu i služi za određivanje rashladne snage raznih uređaja, na primjer za klimatizaciju. BTU je jedinica koja nema mjeru, ali je jednaka nekim drugim jedinicama, kao što je 252, 2 kalorija i 1 055, 05585 džula. Da biste otopili masu leda, trebate 143 BTU.

Kako izračunati BTU

Da biste izračunali BTU uređaja, potrebno je znati broj ljudi koji će se nalaziti u okolišu, površina u m², drugi uređaji koji mogu zračiti toplinu, kao što su računalo, hladnjak, zidovi i naočale, kako bi tada znali koja je snaga, u BTU uređaja.

Popularne Kategorije

Top