Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija cc

Što je Cc:

Cc je kratica za " kopiju " koja na portugalskom znači "kopija" ili češće " s kopijom ". Pojam se koristi za slanje e-pošte kada korisnik namjerava dati sadržaj e-pošte drugim primateljima uz glavnog primatelja.

Pojam "ugljik" dolazi od ugljičnog papira, kemijskog papira koji ima sloj tinte na jednoj strani i ima funkciju prijenosa tinte kada je suprotna strana pritisnuta. U svim programima za slanje i primanje elektroničkih poruka, kada korisnik sastavi poruku, postoje opcije slanja: "To" (ili To, na engleskom), Cc i Bcc (ili Bcc ).

Obično, kada se e-pošta pošalje jednoj osobi, najčešće se upisuje adresa e-pošte u polje "Za". Polje "Cc" koristit će se, na primjer, u profesionalnoj komunikaciji kada se ista poruka odnosi na druge ljude uključene u projekt. Adrese smještene u polju "Cc" bit će vidljive svim primateljima.

Ako korisnik želi sakriti adrese e-pošte ostalih primatelja, mora se odabrati opcija "Skrivena kopija" ili "Skrivena kopija". Adrese smještene u polje "Bcc" neće biti vidljive.

Popularne Kategorije

Top