Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija FPAS

Što su FPAS:

Skraćenica FPAS je kratica za Fond za socijalnu sigurnost i socijalnu pomoć. To je kod koji identificira ekonomsku aktivnost koju tvrtka ili pojedini radnik provodi.

Zahvaljujući FPAS-u navedenom u GPS-u (Vodič za socijalnu sigurnost) ili u GFIP-u (Vodič za prikupljanje FGTS-a i Informacije o socijalnom osiguranju), brazilska Federalna porezna služba - subjekt odgovoran za prikupljanje, prikupljanje i prikupljanje socijalnog doprinosa - će znati koje osobe koje će primati socijalne doprinose.

U skladu s gospodarskom aktivnošću utvrđenom kodom FPAS definira koje će tvrtke biti obvezne doprinositi:

- Socijalno osiguranje i drugi subjekti;

- Fond / treća strana (Obrazovanje za plaće, INCRA, SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, DPC, Air Fund, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP).

Porezni obveznik je odgovoran za uokvirivanje tvrtke korištenjem FPAS koda u tablicama dostupnim na internetu, na web stranici Savezne porezne uprave.

Popularne Kategorije

Top