Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija NGB

Što je NGB:

NGB je akronim koji označava Brazilsku gramatičku nomenklaturu, koja se odnosi na skup riječi koje se koriste za gramatiku.

NGB nastoji standardizirati gramatičku nomenklaturu koja se koristi u zemlji, u školama iu didaktičkoj literaturi.

Nomenklatura je skup pojmova koji se odnose na umjetnost ili znanost, to je odnos, katalog. Gramatika je u odnosu na gramatiku, to jest knjigu koja izlaže pravila jezika. Stoga je "brazilska gramatička nomenklatura" odnos koji uspostavlja jedinstvenu terminologiju koja se usvaja u brazilskoj gramatici.

NGB, Brazilska gramatička nomenklatura, koju su pripremili filozofi i lingvisti, uspostavljena je uredbom Ministarstva obrazovanja i kulture i preporučena za usvajanje u programskom poučavanju portugalskog jezika iu aktivnostima usmjerenim na provjeru učenja u obrazovnim ustanovama i pokriva tri podjela gramatike: fonetika, koja se odnosi na zvučne elemente jezika, npr. neagresivne i toničke riječi, tritongo ditongo i pauza itd. Morfologija, koja se odnosi na oblike i transformacije riječi, npr. Prefiks, sufiks, glagol, prilog itd., I Sintaksa koja je raspored riječi u rečenicama i frazama u govoru, npr. Predmet, predikat, rečenica, podređeni izraz, itd.

Popularne Kategorije

Top