Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija jaram

Što je sok:

Jugo je komad od drveta koji se koristi za spajanje dva vola, tako da hodaju istim kompasom dok vuku plug ili vagon. Također se naziva canga ili volovi .

Jugo je bio neka vrsta vješala, pod kojim su Rimljani prolazili poražene neprijatelje u borbi.

U figurativnom smislu, jaram znači podređenost, poslušnost, autoritet, dominacija, ugnjetavanje, podvrgavanje . Primjeri: "U nekim zemljama koje obožavaju islam, teški jaram kojem su izloženi ženama je jasno promatran." "Rob je živio pod jaramom svoga gospodara."

U području botanike , jaram je par folikula kompozitnog lista, sve dok su u suprotnom položaju od osi cvatova.

Jaram u Bibliji

U religioznom smislu, jaram je ugnjetavanje koje osoba nosi kada dominiraju vlastitim problemima, kao što su slabosti, poroci, dugovi itd.

Prema Evanđelju sv. Mateja (Matej 11: 28-30) Isus poziva sve koji su potlačeni da dođu k Njemu: Dođite k meni svi koji ste umorni od nošenja tereta svog tereta, i ja ću vas odmoriti. Nosite moj teret i učite od mene, jer ja sam krotka i ponizna srca i naći ćete odmor za svoje živote. Jer moj je teret lagan, i moj je teret lagan .

Popularne Kategorije

Top