Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija San

Što je San:

San je počasna titula koja se široko koristi u japanskom jeziku, što znači "lord" ili "dama" u doslovnom prijevodu na portugalski.

Sufiks san, kao i drugi oblici liječenja na japanskom, mora se koristiti nakon pravog imena određenog pojedinca. Na primjer, osoba po imenu Hiro može biti tretirana u ovom slučaju od Hiro-san.

Postoji stroga naredba o ispravnom korištenju svake počasne titule, koja je najčešća.

Saznajte više o značenju kun, chan i sama - drugog sufiksa glavnog liječenja Japanaca.

Oblik san- tretmana koristi se u odnosima u kojima obje osobe pripadaju istoj hijerarhiji, tj. S istom dobnom skupinom ili profesionalnim položajem, na primjer, ali kada postoji mala ili nikakva intimnost među njima.

Još jedna značajka je da se ovaj sufiks liječenja može koristiti i za muškarce i za žene.

SAN još uvijek može biti akronim za Storage Area Network, što znači " Storage Area Network " na portugalskom. To je mreža s jedinom svrhom pohranjivanja podataka u mreži.

Popularne Kategorije

Top