Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

CVV

Definicija urbe

Što je Urbe:

Urbe je sinonim za grad .

Riječ je o populacijskom klasteru gdje se, među ostalim, odvija niz društvenih, komercijalnih, kulturnih, administrativnih, obrazovnih razmjena, koje se nalaze u određenom geografskom prostoru.

Urbe je riječ na latinskom i dolazi od radikalnih urbova, isto kao što nalazimo u svim riječima koje se odnose na pojam grada, kao što je urbano, urbanizirano, predgrađe.

U portugalskom jeziku urbe je jedinstvena ženska imenica.

Množina od urbe je urbes.

Na latinskom, grad je deklinacija ablativnog slučaja radikalnih urbova. A grad bi odgovarao onome što bi na portugalskom jeziku bilo adverbijalni dodatak mjestu.

Latinska varijacija urbi je deklinacija dativnog slučaja, koja može ukazivati ​​na smjer, odredište i referencu, nadopunjujući glagole i imenice.

Urbi također predstavlja ono što je u odnosu na grad, ali je također povezano s Rimom. To bi bila maksimalna zastupljenost onoga što bi urbi bio.

Riječ urbi dio je latinskog izraza koji je Papa katoličke crkve koristio u svom blagoslovu Uskrsa i Božića, "Urbi et Orbi", i znači "grad Rim i svijet".

Saznajte više o značenju izraza "Urbi et Orbi".

Popularne Kategorije

Top